Privacy Beleid

WordPressdenhaag.nl, verder te noemen als Opdrachtnemer,  heeft dit Privacy Beleid opgesteld om weer te geven op welke manier we met uw persoonsgegevens omgaan, vanwege uw gebruik van diensten en/of producten van Opdrachtnemer, en/of u deze heeft verstrekt middels het invullen van een contactformulier danwel email gericht aan Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer kan van u de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • IP-adres
  • Andere persoonsgegevens en/of een combinatie van bovenstaande.

Waarom Opdrachtnemer gegevens nodig heeft
Opdrachtnemer verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Opdrachtnemer uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang Opdrachtnemer gegevens bewaart
Opdrachtnemer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens delen met anderen
Opdrachtnemer verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Analyse websiteverkeer
Op de website van Opdrachtnemer worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Opdrachtnemer gebruikt deze informatie alleen om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Opdrachtnemer maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van Opdrachtnemer bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Opdrachtnemer te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Opdrachtnemer heeft hier geen invloed op. Opdrachtnemer heeft Google geen toestemming gegeven om via Opdrachtnemer verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verhuizen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vraag@wordpressdenhaag.nl.  Opdrachtnemer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Opdrachtnemer neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Opdrachtnemer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Opdrachtnemer verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Opdrachtnemer op via vraag@wordpressdenhaag.nl.

Informatie wordpressdenhaag.nl:

Website: www.wordpressdenhaag.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 66141737
Telefoon:  06-23538076
E-mailadres: vraag@wordpressdenhaag.nl

 

Schuiven naar boven